Grupy

Aby nasza pomoc mogła być sprawna i efektywna, w Dwóch kreskach działa kilka grup specjalizujących się w różnych obszarach działań. Poznaj je i zdecyduj, w której z nich sprawdzisz się najlepiej!

Grupa Pomoc

Główne aktywności:

 • koordynowanie pomocy dla podopiecznych;
 • pośredniczenie między wolontariuszami terenowymi a specjalistami z różnych dziedzin.

Szukamy wolontariusza, który:

 • jest zorganizowany;
 • potrafi planować;
 • chce pomóc podopiecznym i ich rodzinom.

Posiadasz te cechy?
➞ Dołącz do grupy pomoc!

Grupa Dyżurka

Główne aktywności:

 • obsada dyżurów w telefonie zaufania;
 • odbieranie zgłoszeń i udzielanie wsparcia psychicznego zgłaszającym się kobietom;
 • zbieranie podstawowych informacji w celu dobrego dobrania formy pomocy;
 • przekierowywanie zgłoszeń do odpowiednich grup pomocowych.

Cechuję Cię empatia, odporność psychiczna, komunikatywność, wewnętrzne ciepło, łatwość pracy w grupie?

Uwaga: rekrutujemy tylko osoby z Warszawy i okolic. Dyżurka znajduje się stacjonarnie w Warszawie i nie ma możliwości pracy zdalnej.

➞ Dołącz do Grupy Dyżurka!

Grupa Prawna

Główne aktywności:

 • obsługa prawna Stowarzyszenia;
 • pomoc prawna dla Podopiecznych.

Szukamy wolontariusza, który:

 • ma prawnicze wykształcenie;
 • chce nieść pomoc dzieląc się swoją wiedzą.

Jesteś prawnikiem lub studentem prawa?
➞ Dołącz do Grupy Prawnej!

Grupa IT

Grupa IT pozostaje na co dzień niewidoczna, jednak nasza praca jest niezbędna dla prawidłowego działania Stowarzyszenia. Współpracujemy z innymi grupami przy tworzeniu strony internetowej, systemów wspierających pracę wolontariusz oraz komunikację.

#JS #Java #PHP #UX #HTML #SCSS #Azure #GoogleWorkspace #Git #CRM #SEO #DevOps nie są Ci obce?

➞ Dolącz do grupy IT!

Grupa Marketing

Główne aktywności:

 • komunikacja w social media, aby docierać do potencjalnych podopiecznych, darczyńców i wolontariuszy;
 • organizowanie akcji promocyjnych i pomocowych.

Szukamy wolontariusza, który:

 • będzie zaangażowany i kreatywny;
 • posiada zmysł organizacyjny;
 • ma wiedzę w zakresie: social media, grafiki, e-mail marketingu, content marketingu, video.

Może to właśnie Ty?
➞ Dołącz do Grupy Marketing!

Grupa Szkolenia

Główne aktywności:

 • badanie potrzeb rozwojowych wśród wolontariuszy;
 • organizacja szkoleń i warsztatów: wyszukiwanie prelegentów, ustalenia merytoryczne, logistyka i technika procesu, rekomendacje, promocja.

Szukamy wolontariusza, który:

 • stale dba o własny rozwój, a także chce i potrafi wspierać w nim innych;
 • rozumie, z czym się wiąże pomaganie oraz ciąża i poród - najlepiej z autopsji;
 • cechuje go odwaga i lekkość w kontaktach międzyludzkich.

Jesteś dobrym organizatorem?
➞ Dołącz do Grupy Szkolenia!

Grupa Poród

Główne aktywności:

 • udzielanie porad i pomocy specjalistycznej okołoporodowej dla podopiecznych;
 • powiększanie wiedzy o ciąży i porodzie wśród wolontariuszy pracujących z podopiecznymi;
 • tworzenie bazy sprawdzonych specjalistów okołoporodowych towarzyszenie przy porodzie.

Masz wiedzę i doświadczenie w specjalizacjach: położna, lekarz ginekolog, doula, psychoterapeuta okołoporodowy, doradca laktacyjny, fizjoterapeuta uroginekologiczny, lekarz rodzinny?

➞ Dołącz do Grupy Poród!

Grupa Administracja

Główne aktywności:

 • prowadzenie rozmów rekrutujących i rejstracja kandydatów na wolontariuszy;
 • obsługa baz danych - podpisywanie i prowadzenie rejestru umów;
 • dbanie o przepływ informacji wewnątrz Stowarzyszenia;
 • obsługa skrzynek: kontakt@dwiekreski.pl i rejestracja@dwiekreski.pl

Szukamy wolontariuszy, którzy:

 • są obowiązkowi gdyż codziennie trzeba poświecić czas na kilka rutynowych czynności;
 • mają zamiłowanie do porządku w plikach i dokumentach;
 • mają łatwość w nawiązywaniu kontaktów i rozmowach przez efon;
 • znają środowisko Google Workspace, a w szczególności Google Sheets.

Uwielbiasz dobrą organizacje i porządek?
➞ Dołącz do Grupy Administracja!

Grupa Finanse

Główne aktywności:

 • rachunkowość, fundraising;
 • wsparcie Zarządu;
 • aktualizacja statutu i organizacja Walnych spotkań członków Stowarzyszenia.

Szukamy wolontariusza, który jest zaangażowany i dyspozycyjny czasowo.

Nie straszne Ci tabelki?
➞ Dołącz do Grupy Finanse!

Dołącz do Dwóch Kresek, aby wspólnie pomagać!